NEN keuringen

De normen voor installaties en elektrische apparaten worden steeds meer aangescherpt zodat peroidieke keuringen steeds vaker nodig zijn.
Voor verzekeringen en vergunningen word het steeds meer vereist om keuringsrapporten te kunnen overleggen dat de installatie ten tijde van de keuring veilig was.
Eén van de activiteiten van ons is het verrichten van keuringen en inspecties conform NEN 3140 en NEN 1010.

Tegenwoordig zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor een goede staat van onderhoud van hun elektrotechnische installaties en apparatuur en voor de veiligheid van hun personeel.
Regelmatige inspecties zijn verplicht en bij schade en/of ongelukken zijn bedrijven vaak direct aansprakelijk.
Eén van de nieuwe richtlijnen die is voortgevloeid uit het ARBO-besluit is de NEN 3140; de richtlijn voor bestaande elektrotechnische installaties in de meest brede zin van het woord van handgereedschap tot verlichtingsinstallaties en productiemachines.
Als extra service kunnen zogeheten thermoscans worden uitgevoerd, waarmee zwakke plekken in de installatie worden aangetoond, waardoor tijdig kan worden ingegrepen om storingen te voorkomen.
Na de keuring/inspectie ontvangt de opdrachtgever een uitvoerig en gedegen inspectierapport van ons.
Als opdrachtgever kunt u natuurlijk zelf aangeven door wie u het onderhoud wilt laten verzorgen.
Uiteraard is Atlantis bereid hierover mee te denken.

De volgende keuringen kunnen wij gecertificeerd voor u uitvoeren:
– Inspecteren van elektrische installaties volgens de NEN 1010 / NEN 3140
– Keuren van elektrische apparatuur NEN 3140 volgens ARBO besluit & VCA norm
– Keuring & Positionering van Noodverlichting conform NEN-EN 1838 & NEN-EN ISO 7010
– Keuren van Rolsteigers volgens NEN-EN 1004 & ARBO besluit
– Keuren van ladders & Trappen volgens de NEN 2484 & EN 131 & ARBO besluit
– Inspecteren van Speeltoestellen & Speelgelegenheden